Intendent

Intendent:

Patrycja Małka

tel. 672846113

intendent@przedszkole.margonin.pl

Obowiązki intendentki :

1) Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

2) Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

3)  Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości.

4)  Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.

5)  Sporządzanie jadłospisów.

6)  Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej.

7)  Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)   Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat –w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku.

9)  Systematyczne rozliczanie się z rachunków.

10)  Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych, stosowanie przepisów HACCP i dostosowanie ich do działalności placówki.

11)  Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2012 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Janicka-Tomczak
Ilość wyświetleń: 1709
07 lutego 2019 13:48 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
17 maja 2016 13:12 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2012 14:55 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.