Przedszkole Samorzadowe w Margoninie

Zestaw programów

Przedszkolny zestaw programów  w roku szkolnym 2018/2019

  1. "W kręgu zabawy" - Jadwiga Pytlarczyk
  2. "Kochamy dobrego Boga"- Wydawnictwo WAM Kraków

Realizujemy programy profilaktyczne:

„Mamo, tato co ty na to?” – program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

"Czyste powietrze wokół nas" - program realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

"  Zdrowo jem, więc jem"- Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Nasze przedszkole bierze udział w programach:

         Cała Polska Czyta Dzieciom

           Góra grosza

          Zbiórka dla Burka

          Opatrunek na ratunek

 

Realizujemy również :

Program adaptacyjny "Z bajką do przedszkola"

"Ćwiczymy ciało i umysł"- budowanie relacji społeczych wg. Weroniki Sherborne

"Doktor Myśli Główka" - rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego.Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2012 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Janicka-Tomczak
Ilość wyświetleń: 1280
16 października 2019 09:12 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2019 09:12 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 13:34 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.