Zestaw programów

Przedszkolny zestaw programów  w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. "W kręgu zabawy" - Jadwiga Pytlarczyk
 2. "Kochamy dobrego Boga"- Wydawnictwo WAM Kraków
 3. "Spotykam Jezusa" - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 4. "Tak dla Jezusa" -Ks.Karol Zegan
 5. "Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych" - Mariola bogucka, Dorota Łoś

 

Realizujemy programy profilaktyczne:

 

„ Moje dziecko idzie do szkoły” – program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

 

"Czyste powietrze wokół nas" -program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

"  Skąd się biorą produkty ekologiczne"-   W wyniku zawarcia w dniu 19 września 2019r. porozumienia o współpracy między  Głównym Inspektoratem Sanitarnym a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powstał ogólnopolski program edukacyjny  pt.:  „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Celem  programu jest  zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne oraz:

 

 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

 

Nasze przedszkole bierze udział w programach:

 

         Cała Polska Czyta Dzieciom

 

           Góra grosza

 

          Zbiórka dla Burka

 

          Opatrunek na ratunek

 

Realizujemy również :

 

 • Program adaptacyjny "Z bajką do przedszkola"
 • "Cała Polska programuje"
 •  "Mali artyści kodują"

                                 Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2012 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Janicka-Tomczak
Ilość wyświetleń: 1410
02 września 2020 11:48 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
02 września 2020 11:48 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
02 września 2020 11:11 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.