Wicedyrektor

Wicedyrektor:

                         mgr Katarzyna Błażejak

                                   tel. 67 28 46 113


  e-mail: katarzyna.blazejak@przedszkola.margonin.pl

Zadania wicedyrektora:

  1. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

1)    współkieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

2)    współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,

3)    sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników współdziałając z dyrektorem,

4)    wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora (jak: opracowanie tygodniowego rozkładu pracy nauczycieli, czynności dodatkowych nauczycieli),

5)    organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,

6)    nadzoruje prawidłowe naliczanie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,

7)    reprezentuje placówkę w przypadku nieobecności Dyrektora.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2019 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Janicka-Tomczak
Ilość wyświetleń: 250
07 lutego 2019 14:09 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 13:59 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Dodanie nowej zakładki.