Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkole Samorzadowe w Margoninie
http://przedszkolemargonin.biposwiata.pl

Status prawny

Przedszkole jest placówką publiczną oświatowo - wychowawczą

działającą   jako   jednostka   budżetowa   Miasta   i Gminy Margonin.

Nadzór  pedagogiczny  sprawuje  Kuratorium  Oświaty  w  Poznaniu,

Delegatura w Pile.