Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkole Samorzadowe w Margoninie
http://przedszkolemargonin.biposwiata.pl

Organizacja

 

Organami  Przedszkola są:

            Dyrektor
            Rada Pedagogiczna
            Rada Rodziców

-----------------------------------------------------

  1. Przedszkole  funkcjonuje  przez  cały  rok szkolny,  zgodnie z projektem organizacyjnym pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkole.
  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00, od  poniedziałku do piątku z dziećmi  zgrupowanymi w 10 oddziałach.
  3. Przerwy wakacyjne w  pracy  przedszkola  ustalane są na wniosek dyrektora  przez  organ  prowadzący.
  4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

-  10 sal dydaktycznych,

-  szatnie,

-  pomieszczenia kuchenne z zapleczem,

-  place zabaw.