Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkole Samorzadowe w Margoninie
http://przedszkolemargonin.biposwiata.pl

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów:

we wtorki  w godz. 8.00 -12.30

środy i czwartki w godz. 8.00 -15.00
poniedziałki i piątki  w godz.  8.00 - 11.00

W  sprawach  pilnych wskazany  jest wcześniejszy kontakt telefoniczny
672846113  lub 508 053 873
_________________________________________________________________

Podania, wnioski i pisma można również kierować na adres :
Przedszkole Samorządowe
ul. Poznańska 10
64-830 Margonin

oraz e-mail: sekretariat@przedszkole.margonin.pl
_________________________________________________________________

Korespondencję  przyjmuje  referent, przekazuje ją dyrektorowi  przedszkola, a w razie jego nieobecności upoważnionemu pracownikowi przedszkola.

Sprawy załatwia się wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności, zgodnie z KPA